Парадонтална Хирургия


Вашият пародонтолог трябва да направи много внимателна оценка на заболяването и състоянието на пародонта Ви, преди да  реши, че имате нужда от пародонтална хирургия. За всеки отделен пациент се изработва индивидуален план за лечение, съобразен с неговите нужди и очаквания. Целта на всяка пародонтална терапия е да се възстанови доброто пародонтално здраве. Изборът на хирургична техника зависи както от вида и тежестта на заболяването, така и от други условия в устата.

Някои от най-честите случаи, при които е необходима пародонтална хирургия са следните :

*  Да се почистят и намалят пародонталните джобове. 

Основният причинител на пародонтита е зъбната плака – лепкав биофилм, който непрекъснато се образува по зъбните повърхности в устата. Ако плаката не се премахва редовно и напълно, веществата, произведени от бактериите в нея, разрушават венците, подкрепящата ги кост и връзките между тях, формирайки пародонтални джобове.Ако остане непочистена плаката втърдява и се образува зъбен камък.

* Да се рагенерират тъкани  или да се увеличи дебелината или височината на съществуващите 

При някои невъзпалителни заболявания на венците се получава отдръпване на венеца и оголване на корена – рецесия.Това може да доведе до силна чувствителност на оголения корен и до влошаване на естетиката, особено във фронта.

*Запълване на дълбоки костни джобове –  при пародонтита винаги има костна загуба. Когато костта е изгубена във вертикална посока и са се формирали дълбоки джобове около зъбите,чрез пародонтална хирургия те могат да бъдат запълнени с подходящи матеряли.

 

*Да се увеличи големината на короната на зъба –  в някои случаи зъбът е разрушен дълбоко под венеца. Тогава единственият начин да се извърши качествено лечение на зъба е венеца да се премести надолу до нивото на разрушението, така че да стане възможно възстановяването на зъба с пинлей и корона.

 

* В  случаи, при които венеца е разрастнал и покрива част от короните на зъбите. В тези случаи чрез хирургия се възстановява нормалният му релеф.

 

* Във всички случаи, в които ще се подобри естетиката на пациента и условията да почиства по-добре зъбите си.

Odoo text and image block